Informatie


Theorieles:

Voordat je praktijkexamen kunt aanvragen, moet je in het bezit zijn van een geldig theoriecertificaat.

Bij ons kun je kiezen voor zelfstudie d.m.v. boeken die we verkopen en/of een cd-rom of voor een complete theoriecursus. De theoriecursus wordt verzorgt door Verkeerstheorieopleidingen.nl
Voor meer informatie over de theoriecursus www.verkeerstheorieopleidingen.nl

Praktijkles:

We hebben voor de praktijklessen een eigen ontwikkeld leerplan, dit wil zeggen, we volgen een eigen ontwikkeld lesprogramma. Eerst maken we kennis met het voertuig, met alle ins en outs.
Daarna beginnen we aan het praktische gedeelte van het autorijden.

Enkele voorbeelden zijn:
 -  zit en stuurhouding
 -  schakelen
 -  veilig wegrijden en stoppen en uiteraard KIJKEN en de technieken hierin
 
En de verkeersdeelname veilig van richting veranderen, het berijden van kruispunten,
splitsingen van wegen, rotondes. Dit alles om te bereiken dat je vlot, veilig en zelfstandig aan
het verkeer kunt deelnemen.

De laatste jaren zijn er enkele aanpassingen toegepast op het auto rijexamen.

-  Het onderdeel "Rijden naar een oriëntatiepunt" Dit wil zeggen dat je zelfstandig naar een punt rijdt dat      
   bekend voor je is, of naar een punt dat je duidelijk kunt zien, bijvoorbeeld een kerktoren of zendmast.
-  Het rijden met een navigatiesysteem.
-  Clusteropdracht (een routeopdracht die de kandidaat krijgt alsof hij de weg heeft gevraagd)


Verder komen alle bijzonder verrichtingen aan het bod o.a.:
- Omkeeropdracht
- Stopopdracht
- Parkeeropdracht

Alle vorderingen worden bijgehouden op een persoonsgebonden instructiekaart en zullen regelmatig getoetst worden.

B.N.O.R. Examen
Het B.N.O.R. examen werd vroeger ook wel het Staatsexamen genoemd. Als je in de laatste
vijf jaar 4 keer gezakt bent bij het CBR dan mag je géén CBR-examen meer doen, en wordt
je doorverwezen naar het B.N.O.R. Dit gebeurt één op de vijftien leerlingen. De slagingskans
is bij de B.N.O.R. twee keer zo hoog als bij het CBR. Een kans die je zeker niet moet laten
liggen ...


De Eigen Verklaring (CBR)
Alvorens je het eerste praktijkexamen bij het CBR mag gaan doen, dien je eerst een
eigengezondheidsverklaring in te dienen. Deze eigen verklaring is een officieel CBR document.